🍀 Právě probíhá akční letní výprodej za super ceny 🍀

Vrácení a výměna zboží

 Jak správně postupovat při reklamaci, vrácení nebo výměně zboží ?  

Pokud se rozhodnete vyměnit nebo vrátit u nás zakoupené zboží do 14 dnů od data převzetí zboží ( den odstoupení od kupní smlouvy se rozumí dnem odeslání písemnou formou poštou nebo kurýrem na kontaktní adresu prodávajícího uvedenou níže, či zasláním v elektronické podobě na mail shop@everydaymerino.cz ), je jen na Vás, zda-li se rozhodnete pro vrácení peněz převodem na Váš účet nebo výměnu za cokoli jiného z naší aktuální nabídky.

V případě úplného nebo částečného odstoupení od kupní smlouvy ( vrácení celé objednávky, či její části ), prosíme také o zaslání čísla účtu pro navrácení odpovídající kupní ceny - elektronicky ( mailem na adresu shop@everydaymerino.cz ), či průvodním dopisem ( vyplněným reklamačním formulářem ) přiloženým v odesílané zásilce. 

Další podrobné informace naleznete v našich obchodních podmínkách. 

https://www.everydaymerino.cz/obchodni-podminky/

  • POZOR: Zboží musí být zabalené v ochranném obalu, bez známek závady a používání ( mechanické poškození, make-up, skvrny, parfém, chlupy domácích mazlíčků ... ) s připevněnou visačkou. V případě, že vrátíte zboží v jiném stavu, vyhrazujeme si právo na náhradu takto vzniklé škody (nebo za znovu uvedení do provozu). 

 

Pokud si nejste zcela jisti, prosím kontaktujte nás na níže uvedených kontaktech, kde Vám rádi poradíme.

 

Formulář k vyplnění získáte kliknutím na následující odkaz 

Formulář pro vrácení : výměnu zboží : odstoupení od kupní smlouvy

 

Kontaktní adresa pro zasílání :                                          

                                     

Everydaymerino.cz                                              

Pod Strání 18                                                      

27304, Kačice           

tel. +420 603 171 479                                         

tel. +420 604 511 682    

mail. shop@everydaymerino.cz     

 

 

Je-li kupující spotřebitelem má právo v případě, že objednal zboží prostřednictvím e-shopu everydaymerino.cz společnosti JV Double s.r.o., IČO 02061023 („Společnost“) nebo jiného prostředku komunikace na dálku, mimo případy uvedené v § 1837 zák. č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů odstoupit od již uzavřené kupní smlouvy do 14 dnů ode dne uzavření smlouvy, resp. pokud se jedná o koupi zboží, pak do čtrnácti dnů od jeho převzetí. V případě smlouvy, jejímž předmětem je několik kusů zboží nebo dodání několika částí zboží, začíná tato lhůta běžet až dnem dodání posledního kusu nebo části zboží, a v případě smlouvy, na základě které má být zboží dodáváno pravidelně a opakovaně, ode dne dodání první dodávky. Toto odstoupení oznámí kupující Společnosti písemně na adresu provozovny Společnosti nebo elektronicky na e-mail uvedený na vzorovém formuláři. Odstoupí-li kupující, který je spotřebitelem, od kupní smlouvy, zašle nebo předá Společnosti bez zbytečného odkladu, nejpozději do 14 dnů od odstoupení od kupní smlouvy, zboží, které od ní obdržel. Odstoupí-li kupující, který je spotřebitelem, od kupní smlouvy, vrátí mu Společnost bez zbytečného odkladu, nejpozději do 14 dnů od odstoupení od kupní smlouvy, všechny peněžní prostředky (kupní cenu dodaného zboží) včetně nákladů na dodání ( neplatí pro částečné odstoupení od kupní smlouvy tzn. ponechání části objednávky kupujícím ), které od něho na základě kupní smlouvy přijala, stejným způsobem. Jestliže kupující zvolil jiný, než nejlevnější způsob dodání zboží, který Společnost nabízí, vrátí Společnost kupujícímu náklady na dodání zboží pouze ve výši odpovídající nejlevnějšímu nabízenému způsobu dodání zboží. Společnost není povinna vrátit přijaté peněžní prostředky kupujícímu dříve, než zboží obdrží zpět nebo než kupující prokáže, že zboží Společnosti odeslal.